میلاد امام حسین ع و اعیاد شعبانیه مبارک باد ، نماز و عبادات امام حسین ع .....


روی دستش " پسرش " رفت ولی " قولش نَه "
نیزه ها تا " جگرش "رفت ولی " قولش نَه "
این چه خورشید غریبی است که با حال نزار
پای " نعش قمرش " رفت ولی " قولش نَه "
شیر مردی که در آن واقعه " هفتاد و دو " بار
دست غم بر " کمرش " رفت ولی " قولش نَه "
هر کجا مینگری " نام حسین است و حسین "
ای دمش گرم " سرش " رفت ولی " قولش نَه "
اَلسَّلامُ عَلَیْک یا اَباعَبْداللهِ الحُسَین(ع)
ولادت با سعادت امام حسین(ع)
بر همه شما عزیزان مبارک باد

قدم به ساحت جهان زدند:
۳هم قدم،
۳هم قسم،
۳هم سخن،
۳هم نشین،
۳همسفر،
۳هم هدف،
۳هم نظر،
۳بی قرین،
۳دلربا،
۳جان به کف،
۳هم ندا،
۳ نازنین،

یکی پدر، یکی پسر، یکی عموی مه جبین
میلاد سه پرچمدار حریم ولایت و اعیادشعبانیه بر همگان مبارک باد


دگرگونی امام حسین (ع) هنگام وضو و نماز

روایت شده است، هنگامی که امام حسین (ع) برای نماز آماده می شد و وضو می ساخت رنگ چهره اش عوض می شد، و اندامش می لرزید. از آن حضرت پرسیدند: چرا هنگام وضو چنین حالتی پیدا می کنید؟ در پاسخ می فرمودند: کسی که در پیشگاه با عظمت الهی می ایستد، سزاوار است (از خوف او) چهره اش زرد شود و لرزه بر اندامش بیفتد.
آن حضرت در هنگام نماز نیز حالت خاصی پیدا می کرد، و چهره اش دگرگون و غیرعادی می شد. علت را از ایشان پرسیدند. در پاسخ فرمودند: شما چه می دانید که من می خواهم در برابر چه کسی بایستم؟
حالت خوف و گریه از ترس خدا در نماز، برترین حالت نماز است، و ارزش و پاداش آن را صدها برابر بیشتر می کند، و در اسلام به عنوان بهتربن حالت نمازگزار معرفی شده است.
امام حسین (ع) این حالت را به طور آشکار و سرشار در نماز داشت، و پس از نماز در موارد دیگر نیز دارای همین حالت بود. به طوری که شخصی از ایشان پرسید: چرا تا این حد خائف درگاه هستی؟ چه چیز موجب این همه خوف شما شده است؟ در جواب فرمودند:
در روز قیامت، جز کسی که در دنیا از پروردگارش بترسد، کسی ایمن نخواهد بود.

نماز، محبوب حسین (ع )
نماز گزار باید اسرار نماز را دوست باشد، دوست نماز باشد، نه نماز خوان باشد.
سیدالشهداء علیه السلام به ابالفضل علیه السلام فرمود: به این قوم بگو امشب را که شب عاشورا است به من مهلت بدهند برای اینکه خدای سبحان می داند انی احب الصوه له ؛ که من نماز را برای رضای خدا دوست دارم ، نماز محبوب من است ، من نماز را دوست دارم و می خواهم از دوستم وداع کنم
از امام سجاد علیه السلام بیان شده : اذا صلیت صلوه مودع وقتی نماز می خوانید مثل آن کسی باشید که می خواهد نماز را وداع کند؛زیرا ممکن است اجل نگذارد به نماز بعدی برسید.
با توجه به این نکته که ائمه صلی الله علیه و آله الگوهای پایدار و مبین می باشند توصیه های اینان در همیشه تاریخ اسلام چراغی فرا راه مسلمین خواهد بود تا در لحظات کامیابی و ناکامی شدت و صحت ، سرا و ضرا، هماره خداوند را به یاد داشته و ختم تمامی امور و ناظر بر کلیه اعمال بدانند. با عنایت به این مساءله در می یابیم که چگونه است که عابدترین عابدان عصر سلطه اموی حضرت امام حسین علیه السلام وقتی نماز می خواند با آن همه مقامات معنوی چنان در پیشگاه ذات اقدس الهی حاضر می گردد که گویی این آخرین نماز اوست .