او بی نیازی است که ......

او بی نیازی است که سگی را در زمره نیکان یاد می کند

براساس آیات قرآن سگی بوده که به همراه اصحاب کهف به خواب سیصد و نه‌ ساله رفته و با ایشان برخاسته است.
گفته شده که او سگ گله بود و هنگامی که چوپانش به اصحاب کهف پیوست، او نیز به ایشان می‌پیوندد.
هنگامی که از ترس آواز در دادن و آگاه کردن دشمنان، می‌رانندش، او چون انسان به سخن می‌آید و می‌گوید :
«
من او را می‌طلبم که شما می‌طلبید...» پس دست از او می‌دارند و او را با خود به غار می‌برند.

«سَیَقُولُونَ ثَلَاثَهٌ رَّابعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَهٌ سَادسُهُمْ کَلْبُهُمْ رَجْمًا بالْغَیْب وَیَقُولُونَ سَبْعَهٌ وَثَامِنُهُمْ کَلْبُهُمْ قُل رَّبِّی أَعْلَمُ بعِدَّتِهِم مَّا یَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِیلٌ فَلَا تُمَارِ فِیهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِیهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا»؛ کهف/سوره۱۸، آیه۲۲
«گروهى خواهند گفت: «آنها سه نفر بودند، که چهارمین آنها سگشان بود!» و گروهى مى‌گویند: «پنچ نفر بودند، که ششمین آنها سگشان بود.» - همه اینها سخنانى بى‌دلیل است - و گروهى مى‌گویند: «آنها هفت نفر بودند، و هشتمین آنها سگشان بود.» بگو: «پروردگار من از تعدادشان آگاه‌تر است!» جز گروه کمى، تعداد آنها را نمى‌دانند. پس درباره آنان جز با دلیل سخن مگو؛ و از هیچ‌کس درباره آنها سؤال مکن!»

در ادبیات فارسی شاعرانی چون سعدی، مولوی، خاقانی و عطار بدو اشاره شده‌اند . برای نمونه از سعدی:
سگ اصحاب کهف روزی چند
پی نیکان گرفت و مردم شد
و
چون سگ اصحاب کهفم بر در مردان مقیم
گرد هر در می‌نگردم استخوانی گو مباش

از امام جعفر صادق (علیه‌السلام) نقل است که سگ اصحاب کهف یکی از سه حیوانی است که به بهشت برده می‌شود.