صوتی

حجت الاسلام فاطمی نیا-اخلاق عملی و نظری(نماز شب) ۱۳۹۱-جلسه چهارم ۲۸:۳۸
حجت الاسلام صدیقی-(اعمال-اهمیت نماز) ۳۹:۵۷
آیت الله ناصری-موضوع: نماز شب ۳۲:۵۵
فایل صوتی نماز خواندن مرحوم سید هاشم حداد ۰۰:۱۲:۲۳
شرح سوره قدر ۳ ۰۰:۲۲:۴۶
شرح سوره قدر ۲ ۰۰:۳۱:۰۵
شرح سوره قدر ۱ ۰۰:۲۸:۳۰
شرح سوره حمد ۰۰:۲۸:۳۰
نماز پیامبر صلوات الله علیه و آله ۰۰:۱۴:۵۳
فلسفه خواندن نماز ۰۰:۱۴:۱۰
نماز اول وقت مانع از تمام گناهان ۵۱:۵۲
تفاوت صفات خداوند در اسلام ودر ادیان دیگر ۵۲:۲۹
مکارم خوبان – آیات و نشانه های خداوند-اهمیت نماز ۲۲:۱۸
مکارم خوبان – اهمیت نماز – عظمت خداوند ۲۲:۲۴
مکارم خوبان – عبودیت ۲۴:۲۷
مکارم خوبان – اثرات عبادت ۲۲:۲۵
مکارم خوبان – معنای ایاک نعبد۲ ۲۳:۵۴
مکارم خوبان – معنای ایاک نعبد۱ ۲۳:۵۴
مکارم خوبان – آثار ایاک نعبد ۲۴:۵۸
مکارم خوبان – آثار نماز ۲۴:۴۱
علم انسان با جان او یکی می شود ۳۰:۵۶
بیان فضائل امیر المؤمنین ۳۳:۲۵
روزهای دنیا از گواهان قیامت هستند ۲۹:۳۸
اعضای بدن گواهان روز قیامت هستند ۴۰:۱۹
انسانها در قیامت سه دسته هستند ۴۱:۱۸
تمام اعمال و آثار آنها در نامه عمل ثبت می شود ۴۳:۳۲
نامه اعمال بیانگر کردارهای نیک و بد انسان است ۴۰:۳۹
آخرت محل برداشت محصول دنیاست ۴۹:۲۵
رحمت و غفران خدا مخصوص مؤمنین است ۱:۰۰:۳۷
انسان از تولد تا مرگ ۵۱:۰۶
سفر آخرت نیاز به آگاهی دارد ۴۳:۱۷
دنیا و آخرت با هم درآمیخته است ۴۰:۱۷
خوشی های دنیا پایدار نیست ۴۹:۴۶
اعمال انسان همراه او در دنیا و آخرت است ۳۰:۵۵
خدا مقلب القلوب است ۵۶:۵۰
یاد خدا برای تجدید حیات معنوی است ۴۸:۵۳
تقوی مایه حیات و بالندگی اعمال است ۳۶:۵۶
اگر آخرتی نباشد، خلقت عبث می شود ۴۱:۵۸
تفسیر مالک یوم الدین ۶ ۴۲:۴۹
تفسیر مالک یوم الدین ۵ ۴۲:۲۷
تفسیر مالک یوم الدین ۴ ۵۳:۰۵
تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین ۴۱:۱۷
تفسیر مالک یوم الدین ۳ ۵۵:۲۹
شناخت عالم امر و عالم ملکوت ۱:۰۲:۳۶
تفسیر مالک یوم الدین ۲ ۴۳:۳۱
تفسیر مالک یوم الدین ۱ ۱:۰۲:۰۱
خواطر و ذهنیات، موانع حضور قلب در نماز ۵۳:۴۱
تفسیر الحمد لله رب العالمین ۵ ۳۹:۳۱
تفسیر الحمد لله رب العالمین ۴ ۵۱:۴۳
تفسیر الحمد لله رب العالمین ۳ ۵۱:۱۵
تفسیر الحمد لله رب العالمین ۲ ۴۷:۳۲
تفسیر الحمد لله رب العالمین ۱ ۵۰:۴۱
صفات خداوند عیت ذات اوست ۵۰:۰۳
خداوند هدایتگر موجودات است ۴۰:۳۴
قلب پاک لازمه توجه در نماز است ۴۷:۴۴
تزکیه قلب سبب رستگاری انسان است ۴۶:۳۳
نماز، سبب تزکیه انسان است ۵۴:۵۹
توجه به قرآن برای حضور قلب در نماز ۴۰:۳۲
توجه به ملکوت و خروج از عالم ماده ۴۸:۲۱
ابزار توجه و خشوع در نماز ۴۳:۲۱

 

رعایت کردن آداب واجبات و مستحبات ۴۸:۰۵
درک نوحید واقعی ۴۲:۲۷
تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم ۵۲:۳۳
پناه بردن به خدا در قرائت قرآن ۴۸:۴۵
قرآن شفای قلب انسانهاست ۳۳:۰۹
آرامش قلبی از نعمتهای باطنی خدا ۴۰:۲۶
قلب پاک و آماده پذیرش معارف ۴۳:۳۱
کم حرفی و کم خوراکی از اخلاق سالک ۳۲:۱۳
گفتار و نوشتار و کردار معرّف باطن است ۳۲:۱۹
توجه به نیت و باطن نماز ۱۸:۰۳
قلب سالم و گوش کردن و توجه ، مقدمه بهره بردن ۲۵:۴۹
اخلاص در عمل برای خدا ۳۸:۱۰
عبادت و معرفت هدف غایی خلقت است ۳۹:۰۶
حیات قلب در اثر تبعیت از خدا و رسول است ۳۷:۱۶
روح نماز قب سلیم است ۳۷:۳۳
بعثت پیامبران فضل خدا بر مردم است ۴۶:۳۸
قلب منکرین نماز قفل شده است ۴۶:۱۹
چشم و گوش دریچه های ورودی قلب هستند ۵۰:۱۴
قلب پاک ابزار نماز با خشوع است ۵۰:۲۶
گناه و دوری از خدا، قلب را سنگ می کند ۵۴:۱۶
چشم دل، بینایی باطنی است ۴۴:۵۶
اصلاح قلب و جان با نور خدا ۴۴:۴۱
قلب جایگاه روح نماز است ۳۷:۳۸
دنیا مزرعه آخرت ۴۴:۳۱
نسیمهای رحمت الهی را دریابیم ۴۷:۰۵
ادب در پیشگاه خداوند ۳۶:۳۷
شهادت به یکتایی خدا ۴۶:۳۰
اهمیت نیت و قصد در کارها ۵۳:۳۰
مؤمن صالح همچون درخت پربار است ۴۸:۵۳
نماز بازدارنده از بدیهاست ۴۵:۴۴
ادب در پیشگاه خداوند ۵۲:۲۶
طهارت باطن برتر از طهارت ظاهر است ۵۶:۱۴
کمال طهارت مخصوص ائمه طاهرین است ۵۱:۴۷
قیمت انسان بستگی به ارتباط او با خدا دارد ۴۷:۳۲
پیروان پیامبر رستگارانند ۵۷:۰۹
نماز برای یاد خدا ۱:۰۲:۱۷
نیت، روح عمل است ۴۶:۴۴
جان انسان از عبادت لذت می برد ۱:۰۰:۱۴
اهمیت معرفت الله ۴۹:۴۴
طهارت ظاهر و طهارت باطن در نماز ۴۸:۱۰

 

وصول به بندگی خدا، بزرگترین شرافت ۴۷:۰۸
خودشناسی راه خداشناسی است ۳۸:۳۹
نماز نیاز به معرفت دارد ۴۸:۳۰
نماز و ولایت دو رکن اسلام ۴۷:۲۹
نوافل وسیله ای برای سرعت بیشتر ۴۵:۲۸
اعمالِ نماز، باطن دارند ۵۴:۳۷
خواطر مانع حضور قلب در نماز ۳۷:۱۹
بزرگترین چیزی که باید در جامعه پیاده شود نماز است ۳۵:۳۹
نماز هدف آفرینش است ۳۷:۴۱
طهارت کلید ورود به نماز ۳۸:۴۳
تواضع و مدارا از اخلاق بندگان خدا ۲۸:۴۲
اهمیت قرائت قرآن ۲۱:۲۴
خدا بی نیاز از عبادت است و ما محتاج عبادت هستیم ۳۱:۲۵
اقامه نماز در محدوده قدرت و نفوذ خود ۳۶:۰۰
نماز همراه انسان در قبر و قیامت ۳۱:۱۲
توصیف اعمال نماز در کلام امام صادق ۲۹:۲۸
آفرینش بر اساس هدف است ۲۶:۳۰
نماز یکی از ارکان پنجگانه اسلام ۴۳:۱۰
در نماز خود سستی نکنیم ۳۶:۰۰
نماز راه روشن دین و اسلام ۳۴:۲۰
به آنچه خدا به ما فهمانده عمل کنیم ۴۷:۴۰
دلهای اولیاء و انبیاء محل یاد و نام خدا ۴۶:۲۴
خشوع در نماز از صفات مومنین ۴۱:۳۱
ظاهر و اعمال و آثار انسان بیانگر باطن اوست ۳۹:۲۵
اطاعت خدا هدایت، و معصیت او گمراهی است ۴۶:۲۶
آمادگی روحی برای نماز با حضور قلب ۵۱:۳۲
برای معنویت نیاز به فراهم کردن زمینه ها داریم ۴۷:۱۴
انسان در گرو اعمال خویش است ۴۳:۵۸
ظاهر و اعمال و آثار انسان بیانگر باطن اوست ۴۲:۴۱
انسان موجودی مادی و معنوی ۵۳:۱۶
یاری جستن از نماز و صبر ۵۸:۳۴
توصیف نماز در کلام پیامبر ۵۴:۳۹