تصاویر

 

هفتمین جلسه کمیته علمی بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز با حضور اعضای کمیته و همچنین مدیر روابط عمومی و امور استان های ستاد اقامه نماز مرکز در دانشکده پیرا پزشکی استان برگزار شد

نماز ظهر عاشورا به جماعت در استان البرز