آیات قرآنی

آیاتی از قرآن کریم که دلالت بر وجوب نماز دارند :

آیات قرآن که دلالت بر وجوب نماز می کن ن د ، بسیارند که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
1 ـ « وَ أَقیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرّاکِعینَ » [1] و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید ؛ و هر کار خیری را برای خود از پیش می فرستید ،آن را نزد خدا (در سرای دیگر ) خواهید یافت... .
2ـ « حافِظُوا عَلَی الصَّلَواتِ وَ الصَّلاهِ الْوُسْطی ‏ ... » [2] در انجام همه نمازها به خصوص نماز وسطی =(نماز ظهر )کوشا باشید!...
3 ـ « ... فَأَقیمُوا الصَّلاهَ إِنَّ الصَّلاهَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنینَ کِتابًا مَوْقُوتًا » [3] ، نماز را (به طور معمول)انجام دهید، زیرا نماز وظیفه ثابت ومعینی برای مؤمنان است!
4 ـ «... وَ أَقیمُوا الصَّلاهَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنینَ » [4] ، ونماز را بر پا دارید! و به مؤمنان بشارت ده ( که سر انجام پیروز میشوند! )
5 ـ « أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی‏ غَسَقِ اللَّیْلِ ...» [5] ، نماز را از زوال خورشید (هنگام ظهر ) تا نهایت تاریکی شب(= نیمه شب) بر پا دار ؛... .
6ـ «... أَقِمِ الصَّلاهَ لِذکْری » [6] ، نماز را برای یاد من بپا دار !
7ـ « وَ الَّذینَ هُمْ عَلی‏ صَلَواتِهِمْ یُحافِظُونَ » [7] ، و آنها (= مؤمنان) بر نمازهایشان مواظبت می نمایند
8 ـ « ... وأَوْحَیْنا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاهِ وَ إیتاءَ الزَّکاهِ ... » [8] ، و انجام کارهای نیک و بر پا داشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم ؛...
9 ـ« وَ أَقیمُوا الصَّلاهَ وَ آتُوا الزَّکاهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ ‏... » [9] ، و نماز را بر پا دارید، و زکات بدهید، و رسول (خدا) را اطاعت کنید تا مشمول رحمت (او) شوید.
10- « ... وَ أَقیمُوا الصَّلاهَ وَ لا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکینَ » [10] ، و نماز را بر پا دارید و از مشرکان نباشید.

________________________________________
[1] سوره بقره ، آیه 110 .
[2] سوره بقره، آیه 238 .
[3] سوره نساء، آیه 103.
[4] سوره یونس، آیه 87.
[5] سوره اسراء، آیه 78.
[6]  سوره طه، آیه 14.
[7]  سوره مؤمنون، آیه 9.
[8]  سوره انبیاء، آیه 73.
[9]  سوره نور، آیه 56.
[10] سوره روم، آیه 31.