اطلاعیه ها

اجلاسی برای رستگاری

البرز میزبان اجلاسی برای رستگاری

استان البرز این روزها خود را برای برگزاری بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز که مهم ترین دستاورد آن می تواند ارتقاء فرهنگ عبودیت و بندگی خالص در بین تمام اقشار جامعه و رستگاری باشد، آماده می کند.

ادامه مطلب